STRONA w BUDOWIE - wersja testowa 

Trwają prace redakcyjne - treści zostaną uaktualnione w najblizszym czasie.

Za niedogodności przepraszamy. 

Parafia FRYDRYCHOWICE

św. Archaniołów Michała Gabriela i Rafała


Słowo na niedzielę

news10 

 

 

 

                             XXIX Niedziela zwykła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddać Cezarowi to, co należy do Cezara

 „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Myślę, że wielu z nas chciałoby, aby odpowiedź, której udzielił Pan Jezus była inna, aby była w niej furtka pozwalająca uniknąć płacenia podatków, aby była w niej furtka pozwalająca nie oddawać długu, pozwalająca w końcu usprawiedliwić to, że Bóg tak często nie dostaje należnego Mu miejsca w naszym sercu. Ale nic takiego się nie wydarzyło – nauczanie Zbawiciela jest jednoznaczne: mam wywiązać się z podjętych zobowiązań, mam być człowiekiem, który dotrzymuje słowa, który jest wierny. Ilekroć rozważam tę ewangeliczną perykopę, tylekroć zaskakuje mnie jak Bóg zna człowieka, jak nieskończona jest Jego mądrość. „Faryzeusze odeszli i naradzali się” – zobaczcie, faryzeusze, którzy wśród Żydów uchodzili za elitę, musieli się naradzać, aby uknuć spisek mający na celu pochwycenie Jezusa na słowie. Wydawało by się, że znaleźli sposób doskonały – czy wolno płacić podatek Cezarowi, okupantowi? Jeśli odpowiedź Jezusa będzie negatywna, wówczas ściągnie na Siebie gniew Cezara – jeśli pozytywna, ludzie uznają Go za sprzymierzeńca okupanta i przestaną za Nim podążać. Tymczasem Jezus znajduje odpowiedź doskonałą, która burzy tak misternie ułożony plan faryzeuszy. Zechciejmy zrobić dziś rachunek sumienia z naszych powinności – czy czas przeznaczony na naukę poświęcam nauce? Czy czas dla rodziny i przyjaciół poświęcam im, czy może swojemu telefonowi w ich obecności? Czy czas na modlitwę to faktycznie spotkanie z Bogiem?

Numery kont:

Konto na bieżące potrzeby Parafii - utrzymanie kościoła i kaplic:
41 1240 4197 1111 0000 4694 0108

Konto na fundusz inwestycyjny:
32 1240 4197 1111 0010 9185 4437

Kancelaria parafialna

pon.-pt. od 7.30  do 8.00

oraz piątek i sobota od 16.00 do 17.00